Toimiala ja omistus

Yhtiön toimiala

KUUMA-ICT:n toimialana on tietotekniikka-, informaatio- ja viestintäpalveluiden sekä niihin liittyvien muiden palveluiden tuottaminen, järjestäminen ja kehittäminen kuntapalveluiden tueksi.

Yhtiön omistajat

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy on julkisomisteinen yhtiö. Yhtiön ovat perustaneet Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän kunta. Sen omistavat edellä mainitut kunnat ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Omistusosuus määräytyy asukasluvun suhteessa. Hyvinkään kaupungilla on 46, Järvenpään kaupungilla 41 ja Keravan kaupungilla 35 osaketta, Mäntsälän kunnalla 21 osaketta sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä 1 osake.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeenomistajina voivat toimia vain kunnat, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset henkilöt kuten kuntien omistamat yhtiöt, jotka ovat julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamia hankintayksiköitä eivätkä toimi kilpailutilanteessa markkinoilla.

Yhtiö toimii toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevästi sekä kannattavasti omakustannusperiaatteella, eikä yhtiön tarkoituksena ole tuottaa voittoa yhtiön osakkeenomistajille.