Toimiala ja omistus

Yhtiön toimiala

KUUMA-ICT:n toimialana on tietotekniikka-, informaatio- ja viestintäpalveluiden sekä niihin liittyvien muiden palveluiden tuottaminen, järjestäminen ja kehittäminen kuntapalveluiden tueksi.

Yhtiön omistajat

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy on julkisomisteinen yhtiö. Yhtiön ovat perustaneet ja sen omistavat Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän kunta. Kuntien omistusosuus määräytyy asukasluvun suhteessa. Hyvinkään kaupungilla on 47, Järvenpään kaupungilla 41 ja Keravan kaupungilla 35 osaketta sekä Mäntsälän kunnalla 21 osaketta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeenomistajina voivat toimia vain kunnat, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset henkilöt kuten kuntien omistamat yhtiöt, jotka ovat julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamia hankintayksiköitä eivätkä toimi kilpailutilanteessa markkinoilla.

Yhtiö toimii toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevästi sekä kannattavasti omakustannusperiaatteella, eikä yhtiön tarkoituksena ole tuottaa voittoa yhtiön osakkeenomistajille.