Hallinto

Sivu päivitetty 21.6.2022

Yhtiön hallinto

Osakeyhtiölain säännösten ja Keski-Uudenmaan informaatioteknologia  Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Tämän lisäksi yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. 

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä:

Jari Rapo, hallituksen puheenjohtaja
Piia Hannula, hallituksen jäsen
Tuomo Hiltunen, hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja

Kimmo Sulin

Johtoryhmä

KUUMA-ICT:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa sekä strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Tilintarkastaja

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy.