Hallinto

Yhtiön hallinto

Osakeyhtiölain säännösten ja Keski-Uudenmaan informaatioteknologia  Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Tämän lisäksi yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. 

Hallitus

KUUMA-ICT:llä on hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Yhtiön huhtikuussa 2021 valittuun hallitukseen kuuluu neljä jäsentä. Jokaiselle jäsenelle on nimetty henkilökohtainen varajäsen.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Ensio Ruotsalainen, hallituksen puheenjohtaja
Hyvinkään kaupunki
henkilökohtainen varajäsen: Juha Lappalainen

Teppo Verronen, varapuheenjohtaja
kaupunginkamreeri
Keravan kaupunki
henkilökohtainen varajäsen: Jarno Moisala

Esa Siikaluoma, hallituksen jäsen
hallintojohtaja
Mäntsälän kunta
henkilökohtainen varajäsen: Harri Hongisto

Sanna Kerminen, hallituksen jäsen
Järvenpään kaupunki
henkilökohtainen varajäsen: Pentti Laari

Toimitusjohtaja

Tuulikki Pöllänen

Johtoryhmä

KUUMA-ICT:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa sekä strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Johtoryhmän työskentelyyn osallistuu yhtiön henkilöstön edustaja. 

Tilintarkastaja

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy.