Palvelut

KUUMA-ICT:n tuottaa ja järjestää osakaskuntien käyttöön erilaisia informaatio- ja viestintäteknologiapalveluita. Tuotettavista palveluista on sovittu kuntien kanssa tehdyissä palvelusopimuksissa. Palvelut on kuvattu palvelusopimusten liitteessä. Palvelusopimuksissa on sovittu myös työn- ja vastuunjaosta eri palvelujen tuotannossa.

Päätelaite- ja käyttäjätukipalvelut

KUUMA-ICT tarjoaa työasema- ja käyttäjätukipalveluita kuntien hallinnon ja opetuksen tarpeisiin. Tukea tarjotaan sekä perinteisille pöytä- ja kannettaville työasemille että erilaisille mobiililaitteille. Palveluihin sisältyy työasemien elinkaaren hallinta.
Käyttäjätuessa toimii käyttäjien ensimmäisenä yhteydenottopisteenä KUUMA-ICT:n palvelupiste (aiemmin Service Desk). Lisäksi tukea käyttäjille tarjoavat eri kunnissa toimivat lähitukitiimit.

Yhteistyö- ja viestintäpalvelut

KUUMA-ICT tarjoaa kuntien käyttöön  sähköposti- ja videoviestintäpalveluita. Palvelut tarjotaan paikallisesti ylläpidetystä palvelinympäristöstä. Lisäksi yhtiö tukee pilvipalveluna hankittavien sähköposti- ja videoviestintäpalvelujen käyttöä.

Tietoverkkopalvelut

KUUMA-ICT ylläpitää osakaskuntien kuntaverkkoja sekä tarjoaa kunnille yhteisen pääsyn internetpalveluihin. Yhtiö ylläpitää myös kuntien eri toimipisteiden langattomia verkkoja sekä tarjoaa käyttöön erilaisia etäyhteyspalveluita.

Sovellus- ja käyttöpalvelut

KUUMA-ICT ylläpitää konesaleissaan erilaisia Windows-verkkopalveluita sekä tarjoaa kuntien käyttöön sovelluskäyttöpalveluita. Yhtiöllä on käytössään moderni virtuaalipalvelinympäristö levyjärjestelmineen.

Projekti- ja asiantuntijapalvelut

Yhtiö hyödyntää projekti- ja asiantuntijapalvelujen tarjonnassa kuntien yhteishankintayksiköiden kilpailuttamia palveluntuottajia, joita se välittää kuntien käyttöön. Omalla organisaatiollaan yhtiö tarjoaa kunnille tukea erityisesti sovellusten ja ratkaisujen käyttöönottoon sekä erilaisten  integraatioiden toteutukseen.

Tietoturvapalvelut

Yhtiö tarjoaa kuntien käyttöön erilaisia tietoverkkojen ja järjestelmäratkaisujen käyttöön liittyviä tietoturvapalveluita. Osa tarjottavista tietoturvapalveluista tukee muiden palveluiden käyttöä. Osa on itsenäisiä palveluita. Yhtiö tarjoaa kunnille mm. turvatulostus- ja turvapostiratkaisuja.

KUUMA-ICT:n prosessikartta

Kuumaict_prossessit